Hode Over Vann tilbyr Redningskurs og sikkerhetskurs

Vi har kurset brannmenn, redningsdykkere, hydrologer, e-verksarbeidere, helikopter redningspersonell, ambulansepersonell, alpine redningsmenn, redningshundeførere, oppsynsmenn, anleggsarbeidere og redningsselskapet.

Vi kan også tilby meget gode e-læringer i vannredning/isredining og elveredning.

Overflateredning

Kursene kan ta for seg redning i åpent vann fra båt, som svømmer og fra land.
Vi går i gjennom farer, påkledning, is kunnskap, nedkjøling, prosedyrer, Aquasaver, RDC, hansabrett

Is sikkerhet/redning

Kurset tar for seg is redning, is kunnskap, isens farer, påkledning, selvberging, kameratberging, sikkerhetsutstyr, redningsutstyr og førstehjelp ved drukning og nedkjøling.

Elveredning – Sikkerhet (SFR-S)

Kurset er beregnet for dere som har arbeid langs elvebredden eller ved demninger, samt redningspersonell, oppsynsmenn, fiskere og andre som trenger å lære om elvens mange farer.

Elveredning Operatør – SFR-O

Kurset er beregnet på redningspersonell som kan tenkes å måtte gjøre en innsatts på et skadested ved flom eller i elver. Kurset varer i 15 timer, 1/3 teori og 2/3 prakiske øvelser i elv.

Elveredning – Tekniker (SFR-T)

Kurset er beregnet på redningspersonell som skal gjøre en aktiv redningsinnsats med tau på et skadested i sterk strøm. Kurset har fokus på høyrisiko med avanserte innsattsmetoder

Elveredning – Motorisert båt

Dette kan være svært aktuelt for brannvesen, rødekors og militæret i flom områder eller i større elver. Deltagere må ha fullført Operatør kurset eller tilsvarende.

Adkomst kurs

Adkomst- taukurset vil gi deg kompetanse for adkomst og evakuering fra elv i bratt terreng. Vi går igjennom forskjellige teknikker for kunne jobbe sikkert fra høyden ned mot rennende vann. Det kreves ingen forkunnskaper i fallsikring, men forkunnskap på elveredning på nivå SFR-O eller tilsvarende. Kurset går over tre dager.

Vannsikkerhet på anleggsplassen

Mange arbeidsplasser har risiko for drukningsulykker. Anleggsmaskiner og andre som jobber nær vann er i faresonen for å falle i vannet med påfølgende risiko.

Ledelse Flom/Elv

Ledelse ved redning, sikring og søk i elv er utfordrende og krever kompetanse om hydraulikk i elven. For en sikker og effektiv innsats kreves forståelse for risikoer og vannets ødeleggende kraft. Kurset er på 7 teoretiske timer og kan kjøres for ledelsen separat mens mannskapene er på den praktisk delen av elveredningskurset.

Rescuerunner

RescueRunner er et meget solid og effektivt verktøy for søk og redning, men også som et arbeidsverktøy for slukking av brann, slep av båter og ikke minst oljevern. Den gir en tilkomstmulighet som ingen andre båter har med sin kraftige motor og meget enkel manøvrering. Men dette krever opplæring, grunnkurset er på to dager, for bruk i elv tilkommer ytterligerer en dag.

 

Sikkerhet motorisert båt i elv

Kurset gir innføring i sikker kjøring med motorisert båt i elv. Kjøring av båt i elv medfører mye høyere risiko en ellers, vannets bevegelse og kraft kan lett kantre en stabil båt. Som forkunnskap kreves minst Elveredning Sikkerhet eller tilsvarende kurs.

Veileder elv

Kurset har fokus på å selvstendig finne plasser for øvelser, samt å få forståelse for sikkerhet og holdninger. Kurset går over tre dager og gir deltagerne mulighet for å holde egne kurs i Elveredning Sikkerhet. Som forkunnskap kreves Elveredning Tekniker og minst et års erfaring fra dokumenterte øvelser.

“Jeg vil gi ros både for den teoretiske delen med et svært omfattende, digitalt læremateriale med høy faglig og pedagogisk kvalitet. Videre var den praktiske delen preget av god forberedelse, forutsigbarhet (i lys av teoretisk del) samt at sikkerhet og positivitet preget de praktiske øvelsene i elva”

Gunnar Kleven

Seniorrådgiver – Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Hvorfor kurs?
Har du en arbeidssituasjon hvor du jobber i nærheten av vann? Da har du en risiko og bør ha verneutstyr og opplæring. Altfor ofte ser vi arbeid ved vann uten verneutstyr tilpasset risikoen. Vi kan tilpasse opplæringen til din arbeidssituasjon.
Hvorfor oss?

Våre to hovedinstruktører er begge utdannet brannmenn og redningsdykkere, med flere års erfaring fra skadesteder i bl.a vann. Som fagledere på skadested kjenner de til hele beredskapskjeden på et skadested. De er også erfarne elvepadlere,raftere og taureddere samt har god erfaring fra maritime operasjoner. Totalt har de over 50 års erfaring fra sikkerhet i vann. Begge våre hovedinstruktører er instruktører i elveredning godkjent av IRIA(International Rescue Instructor Alliance).

E-læring

Som deltager på de fleste av våre kurs får du et e-læringsprogram som må fullføres før kurset. E-læringen innebærer en rekke kontrollspørsmål og sikrer lik opplæring og kvalitet..

Sikkerhet

På alle våre kurs i elv er vi alltid to eller flere instruktører avhengig av hvor mange deltagere som er med. Dette for å kunne være sikre på at vi kan gjennomføre nødprosedyre på en sikker måte. Vi vurdere alltid sikkerheten til alle deltagere individuelt og har om nødvendig en til en oppfølgning. Nødvendige sikringstiltak som redningsbåt og annet utstyr er alltid tilgjengelig.

IRIA

De aller fleste av vår kurs er godkjent av IRIA(International Rescue Instructor Alliance) og gir internatjonalt annerkjent kursbevis fra IRIA. Våre to hovedinstruktører har høyeste instruktør status hos IRIA.

Åpne kurs

Vi arrangerer åpne kurs i elveredning hvor alle kan melde seg på. Disse arrangeres en gang på våren og en gang på høsten.Is og overflatekursene arrangeres på vinteren. Alle disse åpne kursene arrangeres normalt i Oslo området. Det kreves 6 deltagere for at kurs skal bli arrangert. Se kurs datoer her.

Lukkede kurs
De fleste av våre kurs er lukkede kurs for grupper. Disse kursene arrangeres i deres nærmiljø. Dette fordi det er billigst for dere og ikke minst for at vi da kan tilpasse kurset ikke bare til deres behov og utstyr, men også til deres lokale miljø. Vi finner egnede og sikre steder for trening.
Kurs utstyr

Vi kan tilby dere komplett kurssett til 20 personer – tørdrakter,vester,hjelmer,kasteliner,tau, redningsbåter,m.m.

Klar til å starte kurset?

Meld deg på kurset!