Tjenester

Beredskapsplaner og rutiner for innsats

Vi er behjelpelig med utarbeidelse av beredskapsanalyse, beredskapsplaner og rutiner for innsats i forbindelse med vannsikkerhet. Vi har lang erfaring fra beredskap, produksjon av objekt planer og sikring av innsatser.

En riktig beredskaps analyse og gode rutiner for innsats er viktig, samt riktig utstyr til riktig jobb og miljø.

Risikoanalyse

Vi bruker IRIA sin Risk Management Matrix ™ ved utarbeidelse av risikoanalyse av arbeidsplass, arbeidsoperasjoner, arrangement, offentlige områder, havner og elver. Flomrisiko, sikre operasjoner, verneutstyr, flomvern, sikker jobb analyse er tjenester vi kan bistå med.

Sikring og søk

Vi kan bistå med sikring av deres arbeidsplass eller arrangement. Med godt kvalifiserte redningsmenn, vannreddere og adkomsteknikkere som kan gi dere en sikker dag. Med mye spesiallutstyr som redningsbåter, redningsgevær, søksutstyr, m.m. kan vi hjelpe dere med en sikker jobb. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en unik kompetanse på sikkerhet i vann og høyde. Vi har kompetente ansatte med lang erfaring fra sikring, søk og redning.

Øvelser

Vi kan hjelpe dere med å tilrettelegge deres neste vannredningsøvelse uten at det behøver å være noen stor økonomisk belastning. Øvelser blir best når utenforstående arrangerer øvelsen. Da får alle ledd trent realistisk på  nye og uventede scenarioer. Etter trafikkulykker, er drukning den nest høyeste dødsårsaken i landet, dobbelt så stor som antall døde i brann. Her er det stor muligheter for livredning med godt trente redningsmenn med riktig utstyr.

Adresse

Hellerudveien 13C
0672 Oslo

Telefon

23 14 10 90

Vi har et stort utvalg av spesialprodukter for redning og sikkerhet. Alle produktene er nøye valgt for å fungere under de tøffe forhold en redningsmann jobber under. Produktene er testet av oss i realistiske operasjoner eller under våre kurs både sommer og vinter.  Vi hjelper dere gjerne med å finne produkter tilpasset deres bruksområde.