Hode Over Vann AS

Opplæring i vannredning og salg av redningsutstyr.

Vi er leverandør av utstyr for sikkerhet og redning i vann, samt redningsutstyr for brann og fallsikring. Vårt kurssenter gir opplæring i vannredning, elveredning og sikkerhet ved arbeid nær vann.

Velkommen  til Hode Over Vann AS

Hode Over Vann ble startet i 1999 av Lars Fossum, siden har flere instruktører og ansatte kommet til.  Felles for oss alle er at vi er lidenskapelig interessert i sikkerhet og redning, spesielt i det våte element. Hode Over Vann har gjennom de siste årene utviklet seg til å bli et opplæringssenter som tilbyr kurs i vannredning og salg av sikkerthetsutstyr for bruk i og ved vann Vi har i over 20 års erfaring med undervisning i vannsikkerhet, for både firmaer, organisasjoner og skoler.

Våre produkter

Vi har et stort utvalg av spesialprodukter for redning og sikkerhet. Alle produktene er nøye valgt for å fungere under de tøffe forhold en redningsmann jobber under. Produktene er testet av oss i realistiske operasjoner eller under våre kurs både sommer og vinter.  Vi hjelper dere gjerne med å finne produkter tilpasset deres bruksområde.

Våre kurs

Elveredning – Sikkerhet (SFR-S)

Kurset er beregnet for dere som har arbeid langs elvebredden eller ved demninger, samt redningspersonell, oppsynsmenn, fiskere og andre som trenger å lære om elvenes mange farer.

Vannsikkerhet på anleggsplassen

Mange arbeidsplasser har risiko for drukningsulykker. Anleggsmaskiner og andre som jobber nær vann er i faresonen for å falle i vannet med påfølgende risiko.

Is sikkerhet/redning

Kurset tar for seg is redning, is kunnskap, isens farer, påkledning, selvberging, kameratberging, sikkerhetsutstyr, redningsutstyr og førstehjelp ved drukning og nedkjøling.

Adresse

Hellerudveien 13C
0672 Oslo

Telefon

23 14 10 90

Vi har et stort utvalg av spesialprodukter for redning og sikkerhet. Alle produktene er nøye valgt for å fungere under de tøffe forhold en redningsmann jobber under. Produktene er testet av oss i realistiske operasjoner eller under våre kurs både sommer og vinter.  Vi hjelper dere gjerne med å finne produkter tilpasset deres bruksområde.