Kursbetingelser

Kursbetingelser

PÅMELDING/AVMELDING

Send en e-post merket med aktuelt kurs, navn på deltager, mobiltelefonnummer og fakturaadresse til post@hodeovervann for påmelding.

Påmelding er bindende. Tilsendt faktura må betales samme dag, senest 2 dager etter mottak for å beholde plassen. Betalt faktura er et krav for å få delta på kurset.

Ved avbestilling av kurs 21 til 7 dager før kursstart belastes halve kursavgiften. Ved avbestilling mindre enn 7 dager før kursstart belastes kursavgiften i sin helhet.

Ved avbestilling med legeerklæring, refunderes kursavgiften med fradrag av kr 400,- i adm. gebyr.

DELTAGER KRAV

Noen av kursene går i utfordrende miljøer i vann og på land. Deltagere skal derfor rette seg etter instruktørenes instrukser, og ikke gjøre ting i vannet uten klarsignal fra instruktør eller som ikke er med i en øvelse. Brudd på dette kan medføre bortvisning fra kurset.

Helse tilstander som kan påvirkes av øvelser skal deltager informere om til instruktørene slik at det kan tas hensyn til. Dette kan være; graviditet, skulderplager, ryggplager , diabetes, m.m.

Personer som er påvirket av stimulerende midler vil bli vist bort.

Hvorfor kurs?
Har du en arbeidssituasjon hvor du jobber i nærheten av vann? Da har du en risiko og bør ha verneutstyr og opplæring. Altfor ofte ser vi arbeid ved vann uten verneutstyr tilpasset risikoen. Vi kan tilpasse opplæringen til din arbeidssituasjon.
Hvorfor oss?

Våre to hovedinstruktører er begge utdannet brannmenn og redningsdykkere, med flere års erfaring fra skadesteder i bl.a vann. Som fagledere på skadested kjenner de til hele beredskapskjeden på et skadested. De er også erfarne elvepadlere,raftere og taureddere samt har god erfaring fra maritime operasjoner. Totalt har de over 50 års erfaring fra sikkerhet i vann. Begge våre hovedinstruktører er instruktører i elveredning godkjent av IRIA(International Rescue Instructor Alliance).

E-læring

Som deltager på de fleste av våre kurs får du et e-læringsprogram som må fullføres før kurset. E-læringen innebærer en rekke kontrollspørsmål og sikrer lik opplæring og kvalitet..

Sikkerhet

På alle våre kurs i elv er vi alltid to eller flere instruktører avhengig av hvor mange deltagere som er med. Dette for å kunne være sikre på at vi kan gjennomføre nødprosedyre på en sikker måte. Vi vurdere alltid sikkerheten til alle deltagere individuelt og har om nødvendig en til en oppfølgning. Nødvendige sikringstiltak som redningsbåt og annet utstyr er alltid tilgjengelig.

IRIA

De aller fleste av vår kurs er godkjent av IRIA(International Rescue Instructor Alliance) og gir internatjonalt annerkjent kursbevis fra IRIA. Våre to hovedinstruktører har høyeste instruktør status hos IRIA.

Åpne kurs

Vi arrangerer åpne kurs i elveredning hvor alle kan melde seg på. Disse arrangeres en gang på våren og en gang på høsten.Is og overflatekursene arrangeres på vinteren. Alle disse åpne kursene arrangeres normalt i Oslo området. Det kreves 6 deltagere for at kurs skal bli arrangert. Se kurs datoer her.

Lukkede kurs
De fleste av våre kurs er lukkede kurs for grupper. Disse kursene arrangeres i deres nærmiljø. Dette fordi det er billigst for dere og ikke minst for at vi da kan tilpasse kurset ikke bare til deres behov og utstyr, men også til deres lokale miljø. Vi finner egnede og sikre steder for trening.
Kurs utstyr

Vi kan tilby dere komplett kurssett til 20 personer – tørdrakter,vester,hjelmer,kasteliner,tau, redningsbåter,m.m.

Klar til å starte kurset?

Meld deg på kurset!