Adkomst- taukurs

Adkomst- taukurs

Kurset er beregnet på redningspersonell som skal gjøre en aktiv redningsinnsats med tau på et skadested med fallrisiko og adkomst som krever fallsikring.

Kurset gir god kunnskap i bruken av tau og fallsikringsutstyr for adkomst til elv og evakuering av pasient ved hjelp av tausystemer. Deltagere må ha fullført Elveredning – Operatør SFR-O eller tilsvarende. Andre forkunnskaper er ikke påkrevd.

Kursvarighet: 3 dager – 24 timer

Hva er inkludert i kurset? Alt tauteknisk utstyr. Ikke mat, drikke og overnatting.

Ta med: Tørrdrakt og sele(kan også leies), samt godt med skift og undertøy til å ha under tørrdrakt.

Hovedinstruktør på kurs er Stein Falsen Møller, en meget erfaren person med tau. Som tindeveileder, leder alpine fjellredningsgruppe, instruktør for mange spesialarbeidere innen adkomst og sikring, spesialenheter og instruktør hos Aak kan man trygt si vi har en av de beste til dette kurset.

 

Hvorfor kurs?
Har du en arbeidssituasjon hvor du jobber i nærheten av vann? Da har du en risiko og bør ha verneutstyr og opplæring. Altfor ofte ser vi arbeid ved vann uten verneutstyr tilpasset risikoen. Vi kan tilpasse opplæringen til din arbeidssituasjon.
Hvorfor oss?

Våre to hovedinstruktører er begge utdannet brannmenn og redningsdykkere, med flere års erfaring fra skadesteder i bl.a vann. Som fagledere på skadested kjenner de til hele beredskapskjeden på et skadested. De er også erfarne elvepadlere,raftere og taureddere samt har god erfaring fra maritime operasjoner. Totalt har de over 50 års erfaring fra sikkerhet i vann. Begge våre hovedinstruktører er instruktører i elveredning godkjent av IRIA(International Rescue Instructor Alliance).

E-læring

Som deltager på de fleste av våre kurs får du et e-læringsprogram som må fullføres før kurset. E-læringen innebærer en rekke kontrollspørsmål og sikrer lik opplæring og kvalitet..

Sikkerhet

På alle våre kurs i elv er vi alltid to eller flere instruktører avhengig av hvor mange deltagere som er med. Dette for å kunne være sikre på at vi kan gjennomføre nødprosedyre på en sikker måte. Vi vurdere alltid sikkerheten til alle deltagere individuelt og har om nødvendig en til en oppfølgning. Nødvendige sikringstiltak som redningsbåt og annet utstyr er alltid tilgjengelig.

IRIA

De aller fleste av vår kurs er godkjent av IRIA(International Rescue Instructor Alliance) og gir internatjonalt annerkjent kursbevis fra IRIA. Våre to hovedinstruktører har høyeste instruktør status hos IRIA.

Åpne kurs

Vi arrangerer åpne kurs i elveredning hvor alle kan melde seg på. Disse arrangeres en gang på våren og en gang på høsten.Is og overflatekursene arrangeres på vinteren. Alle disse åpne kursene arrangeres normalt i Oslo området. Det kreves 6 deltagere for at kurs skal bli arrangert. Se kurs datoer her.

Lukkede kurs
De fleste av våre kurs er lukkede kurs for grupper. Disse kursene arrangeres i deres nærmiljø. Dette fordi det er billigst for dere og ikke minst for at vi da kan tilpasse kurset ikke bare til deres behov og utstyr, men også til deres lokale miljø. Vi finner egnede og sikre steder for trening.
Kurs utstyr

Vi kan tilby dere komplett kurssett til 20 personer – tørdrakter,vester,hjelmer,kasteliner,tau, redningsbåter,m.m.

Klar til å starte kurset?

Meld deg på kurset!